Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Europeiska Handikappåret 2003
Publicerad: 2002-10-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
EUROPEISKA HANDIKAPPÃ…R.pdf 67Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-09-30
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------
Europeiska Handikappåret 2003
-----------------------------------------
Sisus har, i samarbete med handikapporganisationer, tagit fram ett
kompendium för att uppmärksamma det Europeiska Handikappåret 2003.
Kompendiet innehåller förslag och tips på olika insatser som kan
genomföras för att belysa det svenska temat som är "mänskliga
rättigheter". Det framgår också vem som har ansvaret för Europeiska
Handikappåret 2003 och vilka insatser som redan är planerade.
För att finansiera aktiviteter under Europeiska Handikappåret 2003 kan
bidrag sökas från Sisus. Länsvisa ansökningar rekommenderas i syfte att
stimulera samarbete i länen och kompendiet innehåller förslag på
samarbetsformer och olika möjliga samarbetspartners
Förhoppning är att Europeiska Handikappåret 2003, genom lokal och
rikstäckande massmedia, kurser, utbildning, kulturinslag,
idrottsaktiviteter med mera, ska uppmärksammas över hela landet och på
alla samhällsnivåer.
 
För kännedom bifogas en information från Sisus (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) om det Europeiska Handikappåret 2003
(bilaga).

Informationen har också sänts direkt till studieförbund och folkhögskolor.

Observera att de bilagor som promemorian hänvisar till ej finns med i denna bilaga.

För ytterligare information kontakta Sisus och Anders Claesson,
tel. 08  - 787 73 06 eller via e-post www.sisus.se
--------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB