Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regeringsförklaringen
Publicerad: 2002-10-01
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-10-01
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------Regeringsförklaringen
----------------------------------------------
Göran Persson har i dag lämnat sin regeringsförklaring till riksdagen.
Folkbildningen nämns inte specifikt i något avsnitt. Vi redovisar dock ett utdrag vad gäller framtidens kunskapssamhälle och kulturen. Regeringsförklaringen i sin helhet kan hämtas från regeringskansliets hemsida.
                                ..........................
Framtidens kunskapssamhälle grundläggs i dagens förskola.
Maxtaxan är införd. Den 1 januari 2003 införs den allmänna förskolan för alla barn från 4 års ålder. Ytterligare 6 000 förskollärare och barnskötare ska anställas så att barngrupperna blir mindre och kvaliteten höjs.

Alla skolor ska vara bra skolor. Regeringens skolsatsning ska ge 15 000 nya lärare och andra specialister i landets grundskolor.
Kvalitetsgranskningen förbättras. Utbildningen för elever i segregerade områden förstärks. Skollagen reformeras och elevens rätt stärks. Vi ska lagstifta om förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier i skolan. Arbetsmiljölagstiftningen ses över utifrån ett elevperspektiv.

Läsning prioriteras. Skolbiblioteken ges ökat stöd för bokinköp. Antalet
skolbibliotekarier och l√§spedagoger ska √∂ka. Idrott och fysisk aktivitet f√∂r alla barn ska bli en naturlig del skolvardagen. Matematiken st√§rks p√• alla niv√•er ‚Äď fr√•n f√∂rskola till h√∂gskola.

Under mandatperioden reformeras gymnasieskolan. Fler elever ska nå kunskapsmålen och slutföra sin utbildning. Vuxenutbildningen görs mer tillgänglig och flexibel. Nätuniversitetet öppnar möjligheter för fler att studera på högskolan.

Den högre utbildningens internationella konkurrenskraft stärks. Forskningens frihet garanteras och grundforskningen stöds. Fler ska gå vidare till forskarutbildning. Spetsutbildningar skapas inom industriell design. Satsningarna på biovetenskap och bioteknik fortsätter. Ytterligare högskolor ska prövas mot högt ställda krav för att utvecklas till universitet

Kunskap är makt, det är en vedertagen tes.
Men också kultur är makt.
Vi behöver alla ha tillgång till uttrycksmedel - ett rikt språk att uttrycka känslor och uppfattningar med, kanske förmågan att sjunga, spela, måla, dansa.

Men vi behöver också någon som lyssnar. Vi behöver varandra, att dela upplevelser med och att bryta uppfattningar mot. Så hjälper vi varandra till djupare insikter.

Jag lånar orden av Leo Tolstoj:
‚ÄĚAtt framkalla hos sig sj√§lv en k√§nsla man en g√•ng har upplevt, och s√• med hj√§lp av r√∂relsen, linjer, f√§rger, toner eller ordbilder medvetet uttrycka denna k√§nsla s√• att andra upplever den p√• samma s√§tt ‚Äď det √§r
den form av m√§nsklig aktivitet vi kallar konst.‚ÄĚ

Det finns säkert tusen sätt att beskriva det på.
Det finns ett s√§kert s√§tt att berika ett samh√§lle ‚Äď genom att satsa p√• kulturen.

Kulturen blir ett viktigt reformområde under förestående mandatperiod.
Fortsatta satsningar görs på svensk film, dans och musik. Vi vill lyfta fram arkitektur, form och design som en gemensam angelägenhet för alla. Det internationella kulturutbytet ska vidgas. Insatserna för invandrarnas kultur ökar. Sveriges många arbetslivsmuseer stöds i en särskild satsning för att bevara industriarvet.

Barnkulturen ges ökat stöd. Ett internationellt barnbokspris till Astrid Lindgrens minne inrättas. Fri entré införs på statliga museer.

Propositionsförteckningen
Av den propositionsförteckning som lämnades samtidigt med regeringsförklaringen framgår att det ännu inte finns angiven någon tidpunkt för de planerade propositionerna kring Validering och vägledning respektive IKU(Individuell kompetensutveckling). Det kan tyda på att dessa senareläggs till våren 2003.

-------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB