Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildning och demokrati
Publicerad: 2002-10-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Att vara det....pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-10-01
Information frÃ¥n Anne-Christine Utterström tel. 08 - 412 48 02     
------------------------------------------
Att vara det man är
– om folkbildning och demokrati
------------------------------------------

Detta är ett inspirations- och diskussionsmaterial samt ett komplement till de två rapporter som tidigare utkommit inom projektet "Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna" (se bilagan).

De två rapporterna är "Medborgarbildning i lokalsamhället" och "Röster om demokrati och bildning", vilka kan beställas från Folkbildningsrådet.

Demokratiarbetet behöver ständigt diskuteras och argumenteras för. Frågorna i häftet kan förhoppningsvis vara till god hjälp i att få igång fruktbara diskussioner och samtal som resulterar i handling.

Materialet är också tänkt att vara en läshjälp till de bägge rapporterna och därmed locka fler att ta del av dem.
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB