Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Insatser för vuxnas lärande
Publicerad: 2002-10-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-10-15
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Utvecklingsinsatser och problemanalyser
för vuxnas lärande
---------------------------------------------------
För kännedom informerar vi om de insatser som f.n. planerar att genomföras
av Skolverket respektive Statskontoret vad gäller vuxnas lärande:

Infrastrukturen för vuxnas lärande

Skolverket genomf√∂r under h√∂sten och vintern riksomfattande insatser f√∂r att st√∂dja utvecklingen av den s√• kallade infrastrukturen f√∂r vuxnas l√§rande. Kunskapslyftet avvecklas vid √•rsskiftet och dess erfarenheter ska tas tillvara i den nya vuxenutbildningen - Vuxnas l√§rande. Ett nytt rekryteringsbidrag fr√•n och med √•rsskiftet ska underl√§tta att intressera √§ven mindre studiemotiverade personer till utbildning.  Kommunerna har ocks√• f√•tt utvecklingsmedel f√∂r att bygga upp en ny struktur f√∂r bl. a. v√§gledning och samordning.

Av Skolverkets planerade utvecklingsinsatser kommer följande att beröra även folkbildningen

- Regionala konferenser som Skolverket anordnar tillsammans med kommunernas länsförbund under oktober-december. Bland annat tas upp samverkan inom sfi, rekryteringsfrågor, interkommunal samverkan. Målgrupp: Länsarbetsnämnden, landsting, kompetensråd, CSN, fackliga organisationer, intresseorganisationer med flera.

Länsbildningsförbunden kommer att inbjudas som representanter för folkbildningen.

- Konferenser f√∂r kommungrupper (sm√• och medelstora) med ca 12 kommuner och ber√∂rda samverkansakt√∂rer. M√•lgrupp: Kommunala verksamheter, Arbetsf√∂rmedlingen, F√∂rs√§kringskassan,  bibliotek med flera.  √Ąven dessa konferenser kommer att genomf√∂ras under h√∂sten. Motsvarande aktivitet f√∂r st√∂rre kommuner planeras efter √•rsskiftet.

Ett par företrädare för folkbildningen kommer att få möjlighet att delta vid varje konferens.

Förutsättningarna för livslångt lärande inom vuxenutbildning

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att analysera problem och hinder i genomförandet av den nationella strategin för vuxnas lärande och livslångt lärande. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 3 mars 2003.

Statskontoret har i ett första skede mött representanter för ett antal myndigheter och organisationer
med bäring på vuxenutbildningsområdet för att informera om sitt uppdrag och diskutera olika frågeställningar. Folkbildningsrådet är en av dessa.

Vidare har en referensgrupp tillsatts som stöd för projektledningen på Statskontoret i vilken bl.a. Folkbildningsrådet och Centrum för flexibelt lärande (CFL) är representerat.

Statskontoret kommer också att genomföra kommunbesök för att inhämta erfarenheter och synpunkter rörande livslångt lärande och vuxenutbildning. Följande kommuner har prel. valts ut:
Göteborg, Malmö, Kungsbacka, Södertälje, Umeå, Hudiksvall, oskarshamn, Ragunda, Leksamd och Kalix.

Folkbildningsrådet har framfört synpunkten att det är angeläget att utredarna i samband med dessa också har kontakter med utbildningsanordnarna och bland dem studieförbund och folkhögskolor.
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB