Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Direktiv Studiesociala utredningen
Publicerad: 2002-10-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dir Studiesoc utredn.pdf 457Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-10-24
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Direktiv 2002:120  Studiesocial utredning
---------------------------------------------------
Vi har den 24 september informerat om att regeringen uppdragit åt riksdagsledamoten Cinnika Beiming att göra en samlad analys av den ekonomiska och sociala situationen för studerande på olika utbildningsnivåer under den samlade studietiden, inkl. studieuppehåll. Utredningen skall vara klar senast den 31 december 2003.

För kännedom bifogas kommittédirektiven (bilaga).

Av dessa framgår bl.a. att grundstrukturen i de befintliga förmånssystemen skall ligga fast. Utredaren skall sedan analysera om gränsdragningen mellan studiestödssystemet å ena sidan och socialförsökringssytemet inklusive bostadsbidragssystemet och det ekonomiska biståndet å andra sidan behöver förtydligas. Om utredaren finner alternativa möjligheter att förtydliga gränserna mellan systemen skall sådan möjligheter och konsekvenserna av dem redovisas.
-----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB