Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inget statsbidrag till nya folkhögskolor
Publicerad: 2002-11-07

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PM Riktlinjer.pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-11-06
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
FBR-styrelsen beviljade inget statsbidrag till nya folkhögskolor år 2003
-----------------------------------------------------
Folkbildningsrådets styrelse behandlade vid sitt sammanträde den 5 november ansökningar om statsbidrag som ny folkhögskola från
- Biskopsgårdens folkhögskola, Göteborg
- Den glokala folkhögskolan, Malmö
- Kustparksskolan, Fårösund i Gotland
- SOL folkhögskola, Skärholmen i Stockholm
- S:ta Elisabeths folkhögskola, Göteborg

Styrelsens beredningsgrupp konstaterade att flera av de fem verksamheterna uppfyllde de kriterier som Folkbildningsrådet angivit som grund för att statsbidrag skulle kunna utgå som självständig folkhögskola. Samtidigt noterades att inget tillskott av statsbidrag föreslagits i budgetpropositionen för år 2003. Det ekonomiska läget för de redan befintliga 147 folkhögskolorna försämras sedan ytterligare med tanke på att folkhögskolans särskilda statsbidrag reduceras år 2003 med ca 64 mkr p.g.a. den minskning på 1 700 årsstudieplatser som riksdagen tidigare beslutat om.

Mot denna bakgrund beslutade styrelsen att ej bevilja statsbidrag till någon ny folkhögskola år 2003.

Reviderade riktlinjer

Folkbildningsrådets riktlinjer för prövning av statsbidrag vid ansökan om att starta ny folkhögskola respektive som ny huvudman överta statsbidrag för befintlig folkhögskola har i vissa delar reviderats.

Den viktigaste förändringen är att Folkbildningsrådet kommer att årligen pröva inkomna ansökningar om att starta nya folkhögskolor respektive bli ny huvudman för befintlig folkhögskola. Tidigare har, vad gäller att starta nya folkhögskolor, prövningen skett vart tredje år.

Ansökningar skall i bägge fallen ha inkommit senast den 1 juni året innan
det aktuella verksamhetsåret för nytt statsbidrag respektive önskat huvudmannaskifte.

För kännedom bifogas den reviderade promemorian (bilaga).
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB