Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsministerns politiska tjänste
Publicerad: 2002-11-07
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-11-07
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Folkbildningsministerns politiska tjänstemän
-----------------------------------------------------
Bitr. utbildningsministern Lena Hallengren har, som framgått av media, förutom förskola, vuxenutbildning och folkbildning också fått ansvar för ungdomsfrågorna.

Johnny Nilsson, tidigare statssekreterare hos Ingegerd Wärnersson och utbildningsminister Thomas Östros, fortsätter som statssekreterare hos
Lena Hallengren.

Erika Ullberg tjänstgör som pressekreterare hos Lena Hallengren.
Pia Edin är anställd som politiskt sakkunnig till biträdande utbildningsminister Lena Hallengren.

Kerem Yazgan är politiskt sakkunnig till Lena Hallengren från och med
den 11 november med ansvar för ungdomsfrågorna.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB