Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inbjudan till CFL projekt-info-möten
Publicerad: 2002-11-09

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Inbjudanny projektom.pdf 71Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-11-06
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Inbjudan till CFL projekt-info-möten
------------------------------

En gång per år utlyser CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) möjligheten att ansöka om stöd till lokala projekt inom studieförbund och folkhögskolor. Det övergripande syftet med fördelningen av projektmedlen är att stödja tillväxten av antalet organisationer som erbjuder flexibelt lärande med IKT-stöd i sin ordinarie verksamhet.

CFL inbjuder härmed till ett antal informationsträffar där syftet är att försöka ge praktisk hjälp från idé till färdig projektansökan. Frågor kring ansöknings-förfarande, ekonomi, hjälp under/efter projekttiden mm kommer att gås igenom.

Läs mer i bifogad inbjudan.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB