Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektmedel för tillväxt och rekrytering
Publicerad: 2002-11-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Projektbidrag.pdf 182Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-11-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Projektmedel för samarbete som ökar den regionala tillväxten och främjar rekrytering till högre utbildning
-----------------------------------------------------
För kännedom bifogas information och ansökningsblankett för projektmedel från delegationen för regional samverkan om högre utbildning (bilaga).

Som framgår kan också studieförbund och folkhögskolor finnas med som samverkanspartner till exempelvis högskolorna. Kontakt bör tas med de organ som kan stå som egna ansökare av medel om projektidéer finns som ryms inom de angivna ramarna.

Denna omgångs ansökningar skall vara delegatione tillhanda senast den
31 januari. Delegationen beräknas sedan ta beslut den 3 april.
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB