Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


EU:s program för utbildning och ungdom ef
Publicerad: 2002-12-02

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Informationskäll.pdf 32Kb
UtbildningsmÃ¥l.pdf 74Kb
EU-dok 2.pdf 591Kb
EU-dok 1.pdf 607Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2002-12-02
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
EU:s program för utbildning och ungdom efter 2006
-----------------------------------------------------
EU kommissionen inbjuder till offentliga samråd i medlemsländerna om EU:s utbildnings- och ungdomsprogram efter 2006. De nuvarande programmen Sokrates, Tempus, Leonardo da Vinci och Ungdom löper ut i slutet av 2006 och kommissionen vill få in synpunkter, önskemål och målsättningar från olika intressenter innan de lägger fram sitt formella förslag 2004 som ska gälla för den nya programperioden, som ska inledas 2007.

Samrådet pågår från den 4 november 2002 till den 28 februari 2003.
Svar kan skickas via en svarsblankett on-line som kommer att finna på webbplatsen för GD Utbildning och kultur från slutet av november 2002 på adress http://europa.eu./int/comm/education/newprogconsult

Enskilda personer kan svara anonymt. Organisationer som svarar ombeds att identifiera sig. Bekrägtelse på mottagande sänds per e-post, om en giltig e-postadress lämnas.

Svar kan också sändas in skriftligt till följande adress:
New programmes consultation
Europeiska kommissionen - GD Utbildning och kultur
Rue de la Loi 200 (B-7 7/64)
B - 1049 Bryssel
Belgien

Ett arbetsprogram för uppföljningen av de tre strategiska utbildningsmålen och 13 delmålen för utbildningssystemen i Europa antogs vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002.
Det nationella uppföljningsarbetet av utbildningsmålen samt synpunkter som framkommer vid samråden ska ligga till grund för ställningstaganden och inriktning av framtida program inom utbildnings- och ungdomsområdet.

Utbildningsdepartementet har utsett 9 samordnare för att samla in uppgifter för uppföljningen av utbildningsmålen i Sverige. (Bilaga).

Två dokument utgör underlag för uppföljning och samråd:
Europeiska Unionens Råd –Lägesrapport ” Detaljerat arbetsprogram för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa”.

Europeiska Kommissionen – Utvecklingen av Europeiska unionens program för utbildning och ungdom efter 2006 – Ett dokument för offentligt samråd
(Bilaga - se EU dok 1-2).

------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB