Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Fortbildningskurser i flexibelt lärande
Publicerad: 2002-12-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-12-05
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48196     
------------------------------
Fortbildningskurser i flexibelt lärande
------------------------------

Folkbildningsenheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under våren 2003 fortbildningskurser i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Det är fråga om två slags kurser, dels en baskurs (steg I), dels en påbyggnadskurs (steg II).

1. Baskurs i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen (steg I).

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten vid hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds i mitten av februari med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

- Intresserade cirtkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

- Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r folkh√∂gskoll√§rare regionaliseras i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning och  inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 17-18/2 2003 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista ansökningsdag är den 1/2 -03.

Den särskilda satsning för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande som inleddes hösten 2002, kommer att fortsätta under 2003. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I)

2. P√•byggnadskurs (tidigare Grundkurs) i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II).

Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har börjat skaffa sig erfarenheter från folkbildning på distans. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i distanskurser. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna distanskurser.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
Kursstart med närträff äger rum på Tollare folkhögskola den 3-4/2 2003. De övriga den 14-15/4 på Åsa folkhögskola och den sista den 12-13/6 på plats som bestäms senare. I kursen blandas deltagare från folkhögskolor och från studieförbund.

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri och CFL ersätter även kostnader för resor och internat. Nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till grundkurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ans√∂kningsdag √§r den 10/1 -03.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď P√•byggnadskurs (steg II)

Ytterligare frågor om kurserna kan ställas till Ingemar Svensson CFL, 011 - 240450 alt ingemar.svensson@cfl.se


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB