Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


VIVA Kunskapsveckan 2003
Publicerad: 2002-12-07

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
samordnare KV.xls 96Kb
nyhetsbrev.pdf 128Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-12-06
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------
VIVA Kunskapsveckan 2003
----------------------------------
Kunskapsveckan, den nationella kampanjen för svensk vuxenutbildning och folkbildning, blir vecka 14, 30 mars - 6 april 2003. Utbildningsdepartementet har haft huvudansvaret för samordningen av Kunskapsveckan de tre senaste åren. Nu tar Utbildningsradion över huvudansvaret i samarbete med departementet. Aktuella teman för 2003 års vecka är "Validering" - Individualisering - Vägledning - Arbete"! Det Europeiska Handikappåret kommer också att uppmärksammas.

Folkbildningsrådet/FIN ingår i en referensgrupp för planering av Kunskapsveckan.

Ett Nyhetsbrev som presenterar insatserna inför nästa års Kunskapsvecka har nyligen kommit ut och har skickats ut till alla folkhögskolor, studieförbund och länsbildningsförbund. Nyhetsbrevet bifogas också här som en pdf-fil.

I varje kommun finns en kontaktperson som har till uppgift att samordna de lokala aktiviteter som olika utbildningsanordnare planerar att genomföra under veckan. En lista över vilka dessa kontaktpersoner är bifogas här som excelfil. Tag gärna kontakt redan nu med den person som står som samordnare i din kommun så att ni finns med redan från början i planeringen! Det är viktigt att folkbildningen visar upp sin bredd och sitt utbud under den gemensamma veckan!

För ytterligare information om Kunskapsveckan kontakta britt.lindmark@folkbildning.net, tel 0706-38 18 30 som är länbildningskonsulent i Stockholms län och folkbildningens representant på Sekretariatet för Kunskapsveckan eller ingrid.brundin@folkbildning.net, tel 08-412 48 14 på Folkbildningsrådet/FIN.

------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB