Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsutskottsbetänkanden
Publicerad: 2002-12-07

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rekrbidraget.pdf 52Kb
Vuxutbild.pdf 310Kb
Folkbildning.pdf 119Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-12-07
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Riksdagsutskottens behandling av folkbildning, vuxenutbildning och studiestöd
---------------------------------------------
Riksdagens kultur- respektive utbildningsutskott har behandlat budgetpropositionens förslag om 2003 års anslag till folkbildning, vuxenutbildning samt studiestöd (se FBR info 8 och 15 oktober).

När det gäller folkbildningsanslaget  tillstyrker kulturutskottet regeringens förslag och avvisar motionen frÃ¥n moderata samlingspartiet om en besparing pÃ¥ 350 mkr samt en klyvning av
anslaget i en studieförbunds- och en folkhögskoledel (se FBR Info 27 november).

För kännedom bifogas utdrag ur kulturutskottets betänkande 2002/03: KrU1 (bilaga).

Vidare bifogas ett utdrag ur utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UbU1 med dels den referande delen kring vuxenutbildningen och dels utskottets ställningstagande kring antalet platser och medel till Vuxnas utbildning (tidigare Kunskapslyftet, folkhögskolornas särskilda utbildningsplatser och KY-utbildningarna)). Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avvisar motionerna (bilaga).

Riksdagens kammare beräknas faställa utskottens förslag den 12 december.
Slutligen bifogas ett pressmeddelande kring utbildningsutskottets ställningstagande att minska det av regeringen föreslagna anslaget till rekryteringsbidraget för vuxenstuderande med 250 mkr (bilaga).
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB