Arkiv FBR informerar 2002
Artikel God Jul och Ett Gott Nytt √ÖR 2002-12-19
Artikel 15 mkr till folkbildning om EMU 2002-12-17
Artikel FBRs styrelseprotokoll 3-4 december 2002-12-17
Artikel Skollagskommitténs förslag 2002-12-16
Artikel Folkhögskolekonf - lokal o regional utvec 2002-12-16
Artikel Kompl Statsbidragsfördelningen 2003 2002-12-12
Artikel Statsbidragsfördelningen 2003 2002-12-12
Artikel Info 2 Folkbildningens Framsyn - statsb 2002-12-11
Artikel Info 20 SAGA-anslaget 2002-12-11
Artikel Info 2 Riksdagsmotioner kring budgetprop 2002-12-10
Artikel Riksdagsutskottsbetänkanden 2002-12-07
Artikel VIVA Kunskapsveckan 2003 2002-12-07
Artikel Nya skolmyndigheter 2002-12-05
Artikel Fortbildningskurser i flexibelt lärande 2002-12-05
Artikel EU:s program för utbildning och ungdom ef 2002-12-02
Artikel Fwd: Projektbidrag - Folkbildning mot nar 2002-12-02
Artikel Projektmedel för flexibelt lärande 2002-12-02
Artikel Projektmedel för tillväxt och rekrytering 2002-11-26
Artikel FBRs styrelsemöte 6 november 2002-11-25
Artikel Konferensen - Vuxenutbildning i utvecklin 2002-11-19
Artikel FBRs repskapsmöte 6 nov 2002-11-19
Artikel Riksdagens kultur- och utbildningsutskott 2002-11-13
Artikel Info 1 Folkbildningens framsyn 2002-11-12
Artikel Studier i folkbildningens historia m m 2002-11-12
Artikel Riksdagens allmänpolitiska debatt 2002-11-12
Artikel Prel. statsbidragsfördelning 2003 2002-11-11
Artikel Inbjudan till CFL projekt-info-möten 2002-11-09
Artikel Minnesdag om Förintelsen 2002-11-08
Artikel Folkbildningsministerns politiska tjänste 2002-11-07
Artikel Inget statsbidrag till nya folkhögskolor 2002-11-07
Artikel Protokoll från FBRs styrelsemöte 10 oktob 2002-11-06
Artikel Info 1 Riksdagsmotioner kring budgetpropo 2002-11-05
Artikel Direktiv Studiesociala utredningen 2002-10-24
Artikel Förordning om rekryt.bidrag till vuxstud 2002-10-24
Artikel Ny folkbildningsminister 2002-10-21
Artikel Insatser för vuxnas lärande 2002-10-15
Artikel Vers. 2 (korr) Info 14 SAGA-anslaget 2002-10-15
Artikel Info 2 Budgetpropositionen 2003 2002-10-15
Artikel Remisser Glombom - Riv ålderstrappan 2002-10-14
Artikel Riksdagsutskotten 2002-10-09
Artikel Info 1 Budgetpropositionen 2003 2002-10-08
Artikel Info 15 SAGA-anslaget 2002-10-07
Artikel Folkbildning och demokrati 2002-10-02
Artikel Regeringsförklaringen 2002-10-01
Artikel Europeiska Handikappåret 2003 2002-10-01
Artikel FBR remisser 2002-09-30
Artikel Projektbidrag från EU 2004 2002-09-30
Artikel FBRs styrelsemöte 11 september 2002-09-27
Artikel SUFO 2 finns på nätet 2002-09-25
Artikel Ny studiesocial utredning 2002-09-24
Artikel Remisser 2002-09-16
Artikel Info 12 SAGA-anslaget 2002-09-12
Artikel Kommun- och landstingsbidragen till studi 2002-09-10
Artikel Lag om rekryteringsbidraget 2002-09-05
Artikel Budgetpropositionen 2003 2002-09-04
Artikel Levande Historias seminarier hösten 2002 2002-09-04
Artikel Särskilda medel för folkbildning mot nark 2002-09-04
Artikel Påminnelse: Distanspedagogik för folkhögs 2002-09-03
Artikel Delrapport kring S-anslaget år 2002 2002-08-29
Artikel Kommittédirektiv - svenska för invandrar 2002-08-27
Artikel Remiss För en öppen högskola 2002-08-27
Artikel Info 10 SAGA-anslaget - augustiprognose 2002-08-20
Artikel Projektmedel kring regional samverkan 2002-08-20
Artikel Höstens folkhögskolekonferenser 2002-08-19
Artikel Utvärderingen av IT-projekt 2002-08-17
Artikel Inbjudan: Nya parter till Nätbildarna 2002-08-15
Artikel Gränslös folkbildning den 19 september 2002-08-07
Artikel Ny kursplan för sfi 2002-07-31
Artikel Folkhögskolemotion av Elver Jonsson (fp) 2002-06-26
Artikel Fördelning av Kunskapslyftsplatser 2002-06-26
Artikel Utredning om sfi 2002-06-13
Artikel Bas- och grundkurs i distanspedagogik 2002-06-13
Artikel Remissyttranden 2002-06-12
Artikel Ny vuxenutbildningsförordning 2002-06-12
Artikel FBRs styrelsemöte 22-23 maj 2002-06-12
Artikel Info 7 SAGA-anslaget 2002-06-11
Artikel Folkhögskolornas anordnarskap m m 2002-06-11
Artikel Personalförändringar på Folkbildningsråde 2002-06-10
Artikel Riksdagsbeslut om rekryteringsbidraget 2002-06-05
Artikel Regeringens utvecklingsplan 2002-05-28
Artikel Info 6 SAGA-anslaget 2002-05-28
Artikel Folkbildningsdebatt i riksdagen 2002-05-23
Artikel Remiss personliga assistenter 2002-05-23
Artikel Folkbildningens framtidsbilder 2002-05-23
Artikel Delegationen för regional samverkan om hö 2002-05-07
Artikel √Ėversyn av studiehj√§lpen 2002-05-06
Artikel Globkomutredningen 2002-05-06
Artikel FBRs representantskapsmöte 10 april 2002-05-03
Artikel √Ėkat landstingsbidragsst√∂d till folkh√∂gsk 2002-05-03
Artikel Rekryteringsdelegationens projektbidrag 2002-05-03
Artikel Folkbildningfrågor i riksdagsdebatt 2002-05-03
Artikel Info 4 Folkhögskolorna satsar på SAGA 2002-04-25
Artikel Info 3 SAGA-anslaget 2002-04-25
Artikel FBRs styrelsemöte 10 april 2002-04-22
Artikel Regeringens ekonomiska vårproposition 200 2002-04-16
Artikel CFLs seminarier våren 2002 2002-04-16
Artikel Prop. om individuell kompetensutveckling 2002-04-16
Artikel Info 2 120 mkr till folkhögskolorna 2002-04-15
Artikel Svarsblankett - 120 mkr till folkhögskol 2002-04-15
Artikel Samgående mellan studieförbund 2002-04-12
Artikel 120 mkr till folkhögskolorna 2002-04-12
Artikel Ansökningar till Rekryteringsdelegationen 2002-04-09
Artikel Höstens Folkbildningsrådskonferenser 2002-04-09
Artikel Folkbildningsrådets nya hemsida 2002-03-27
Artikel Blankett: Projektmedel för utv. av flexib 2002-03-26
Artikel Regeringsskrivelser 2002-03-26
Artikel Protokoll FBRs styrelsemötet 13 mars 2002-03-25
Artikel Info 2 Prop. Rekryteringsbidrag vid vuxe 2002-03-25
Artikel Nytt rekryteringsbidrag för vuxnas lärand 2002-03-20
Artikel Rättelse av årtal - Statsbidrag till ny 2002-03-19
Artikel Statsbidrag till nya folkhögskolor och st 2002-03-19
Artikel Budgetunderlag för åren 2003-2005 2002-03-14
Artikel Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2002-03-14
Artikel Individuell kompetensutveckling 2002-03-14
Artikel Projektmedel för utv av flexibelt lärande 2002-03-14
Artikel Folkbildningsrådet i riksdagsdebatt 2002-03-12
Artikel Debattartikel - Bildning för alla eller f 2002-03-11
Artikel Info 2 Kompetensutveckling av SFI-lärare 2002-03-05
Artikel Inbjudan: Folkbildning, IT och lärande 2002-03-05
Artikel AMS förslag om 100 mkr till folkhögskolor 2002-03-04
Artikel FBRs uppföljning av folkhögskolor år 2001 2002-03-04
Artikel Rapport om utvecklings- och försöksverksa 2002-03-04
Artikel Kommun- och landstingsbidragsutvecklingen 2002-03-04
Artikel Folkhögskolans insatser för arbetslösa 2002-03-04
Artikel FBRs budgetunderlag 2003 - 2005 2002-03-04
Artikel FBRs styrelsemöte 13 februari 2002-02-26
Artikel Stipendier till konferens om flexibelt lä 2002-02-24
Artikel Handikappåret 2003 2002-02-22
Artikel Styrelsen för Nationellt centrum för flex 2002-02-20
Artikel Kompetensutveckling av SFI-lärare 2002-02-14
Artikel Regional tillväxt och rekrytering 2002-02-04
Artikel Remiss Vuxenstudiebidraget 2002-02-01
Artikel Ny statssekreterare för folkbildningen m 2002-02-01
Artikel Seminarier om hållbar utveckling 2002-01-25
Artikel Medel för rekryteringsinsatser 2002-01-25
Artikel Förordning om EU-projektbidrag 2002-01-23
Artikel Aktuellt kring vuxenutbildningen 2002-01-23
Artikel Demokratipropositionen 2002-01-21
Artikel FBRs verksamhetsplan för år 2002 2002-01-21
Artikel Tomas √Ėstros - ny folkbildningsminister 2002-01-21
Artikel Ingegerd Wärnersson lämnar regeringen 2002-01-15
Artikel vikariat på FIN 2002-01-08
Artikel Projektbidrag från EU 2004-kommittén 2002-01-08
Artikel Regleringbrev och riktlinjer för FBR år 2 2002-01-02
Artikel Protokoll från FBRs styrelsemöte 11 decem 2002-01-02


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se