Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 2 Riksdagsmotion om dramapedagogutb
Publicerad: 2001-11-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-10-23
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Info 2
Riksdagsmotion i anknytning till budgetpropositionen för år 2002
------------------------------------------------
F√∂r k√§nnedom bifogas en motion  2001/02: Ub410 Dramapedagogutbildning fr√•n Tasso Stafilidis m.fl. (v) om ett klarl√§ggande av statens ansvar f√∂r utbildningen. Motionstexten lyder som f√∂ljer:

Bakgrund
Fr√•gan om dramapedagogutbildningen handlar om utbildningens status, om tillg√§nglighet och efterfr√•gan. Dramapedagogutbildningen √§r en nyskapande utbildning i kl√§m mellan folkbildning och h√∂gskola. Utbildningen kombinerar folkbildning med h√∂gskola. Detta uppfattas som ett problem f√∂r Folkbildningsr√•det, som og√§rna ser att yrkesutbildningen p√• h√∂gskoleniv√• bedrivs inom folkh√∂gskolans ram. F√∂r H√∂gskoleverkets tj√§nstem√§n √§r en h√∂gskoleutbildning utanf√∂r h√∂gskolesystemet problematisk. √Ąmnet √§r etablerat inom h√∂gskolan, enstaka kurser finns vid universitet och forskning bedrivs.

Dramapedagogutbildningen befinner sig i dagsl√§get i kl√§m mellan folkbildning och h√∂gskola. Redan 1979 f√∂reslog en utredning gjord p√• uppdrag av UH√Ą, Drama; Utbildning och Forskning 1979:8 att utbildningen skulle bli 3-√•rig och f√∂rlagd till fem ortspar best√•ende av en folkh√∂gskola och ett universitet. Remissvaren fr√•n universitet och h√∂gskola gav uttryck f√∂r avst√•ndstagande och ointresse. Utredningen lades p√• is. I b√∂rjan av 1980-talet tr√§ffade UH√Ą och S√Ė en √∂verenskommelse om att dramapedagogutbildningen kunde j√§mst√§llas med h√∂gskoleutbildningens 80 po√§ng, sedan krav om po√§ngsatt utbildningsplan m.m. genomf√∂rts.

Under 1990-talet blev det alltmer uppenbart att dramapedagogutbildningen måste få samma ställning som andra pedagogutbildningar på estetiska sidan, d.v.s. bli treårig och få högskolestatus i likhet med bildlärare på Konstfack, musiklärare på Musikhögskolorna och danspedagoger på Danshögskolan. Behovet av forskning inom ämnesområdet och öppna vägar till doktorandstudier för dramapedagoger har ytterligarer accentuerats. Anknytningen till den kultur-pedagogiska institutionen vid högskolan i Gävle, till vuxenpedagogiska institutionen vid Universitetet i Linköping, samt till pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet skulle kunna ges fastare former och bättre finansiella förutsättningar. Vuxenutbildningscentrum i Linköping kunde ges ett övergripande ansvar för utbildningen av dramapedagoger i Sverige.

Under 1990-talet har folkhögskolornas ekonomi försämrats, samtidigt som trycket på en allmän linje har ökat på grund av den höga arbetslösheten. Detta har medfört omprioriteringar på en del folkhögskolor och har fått Edelviks folkhögskola och Ljungskiles folkhögskola fattat det olyckliga beslutet att lägga ner utbildningen av dramapedagoger. Utbildningen vid Västerbergs folkhögskola har tills vidare räddats från en hotande nedläggning förorsakad av folkhögskolans trängda ekonomi.
Idag utbildas alltför få dramapedagoger, och det kommer att bli färre, eftersom Ljungskiles folkhögskola beslutat att lägga ner dramapedagogutbildningen. Detta medför att dramapedagoger enbart utbildas vid en folkhögskola i hela Sverige.

Behoven av dramapedagoger överstiger vida tillgången. Drama är av oerhört stor vikt för våra skolelever, för att stärka självförtroendet och förmågan till empati. Idag diskuteras den minskade förmågan till empati bland våra ungdomar. Därför är det så viktigt att skolan kan erbjuda eleverna kvalificerade pedagoger till denna träning. Dramapedagogiken skapar stark inlevelse och förståelse.
De som arbetar med drama får då insikt om sig själva, men de kan också lära sig att förstå hur andra har det. Dramaövningar stärker självförtroendet och tränar det egna ställningstagandet och kritiskt tänkande. Ett mål med dramaövningar kan t.ex. vara att hjälpa en grupp som har problem med mobbning. Det är viktigt att inte bara tala om känslor utan även arbeta med känslor. Idag talas väldigt ofta om att medmänniskor inte känner empati för varandra. Förmågan till empati kan tränas genom att arbeta med dramaövningar. När man i övningar gestaltar något innebär det att hela jaget medverkar både fysiskt och psykiskt och man berörs på en känslomässig djup nivå, vilket leder till bättre förståelse och samarbetsvilja med medmänniskor.

Det är viktigt att staten tar sitt ansvar för utbildningen av dramapedagoger, det får inte vara upp till en enskild folkhögskola om utbildningen skall finnas kvar eller inte, utbildningen är för viktig för det.
Vår mening är att regeringen skall ta fram förslag på hur dramapedagogutbildningens status kan öka och att statens ansvar för utbildningen klargörs. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens ansvar att tillhandahålla dramapedagogutbildning.

Stockholm den 4 oktober 2001            
Tasso Stafilidis (v)            
Charlotta L Bj√§lkebring (v)     Peter Pedersen (v)      
Willy S√∂derdahl (v)             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB