Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


HÃ¥llbara Sverige 2001
Publicerad: 2001-11-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-15
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------
Regeringsskrivelse om
HÃ¥llbara Sverige 2001
---------------------------------
Regeringen har i sin skrivelse 2001/02:50  HÃ¥llbara Sverige - uppföljning av Ã¥tgärder för en ekologiskt hÃ¥llbar utveckling  redovisat hur arbetet med strategier och Ã¥tgärder för en ekologiskt hÃ¥llbar utveckling fortskrider i Sverige. Dels beskrivs Ã¥tgärderna inom varje departementsomrÃ¥de och dels lämnas en lägesredovisning för de lokala investeringsprogrammen.

Vad gäller utbildningsområdet sägs bl.a.:

"Det finns även behov av ett långsiktigt folkbildningsarbete i klassisk mening, där ökade kunskaper leder till engagemang och förändring både av människors beteende och samhälleliga beslut. Folkbildningsorganisationer, vilka genom sin verksamhet kan nå ut till personer som inte söker sig till formella utbildnignsvägar, har därför också en stor betydelse. Genom sådana studier kan den enskilde utveckla både formella meriter och ett socialt och miljömässigt engagemang".
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB