Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottets betänkande 2001/02:KrU1
Publicerad: 2001-11-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Kulturutskottets betänkande.pdf 19Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-27
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Kulturutskottets betänkande kring
anslagen till folkbildningen år 2002
--------------------------------------------------
I FBR informerar har vi tidigare redovisat förslagen betr. folkbildningsanslagen i budgetpropositionen för år 2002 samt de riksdagsmotioner som lämnats kring detta.

Riksdagens kulturutskott har nu behandlat propositionen samt motionerna. Av betänkandet framgår att samtliga motionsyrkanden avslagits och att utskottet tillstyrker
regeringens förslag om anslagens storlek.

Finansutskottet har också behandlat budgetpropositionen förslag om utgiftsramarna och tillstyrker regeringens förslag. Därmed är, bortsett från behandlingen i riksdagens kammare och regeringens regleringsbrev, anslagsramarna klara för år 2002.

För kännedom bifogas en sammanfattning av hela utskottsbetänkandet samt utdrag från den del som behandlar anslagen inom folkbildnignspolitiken (bilaga).
-----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB