Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Artikel av utbildningsministern
Publicerad: 2001-11-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
ARTIKE~1.PDF 12Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-28
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Breddad rekrytering till universitet
och högskolor
--------------------------------------------
För kännedom bifogas en artikel från utbildningsminister Thomas Östros
kring de 120 mkr som regeringen avsätter för en breddad rekrytering till universitet och högskolor (bilaga).

I artikeln anför Östros bl.a. följande när det gäller införandet av de nya collegeutbildningarna som en brygga mellan gymnasieutbildning och högskola följande:

Ett intressant sätt att organisera collegeutbildning på är att engagera folkuniversitetet eller folkhögskolor som med sin utbildningstradition kan erbjuda nya vägar att finna studenter och göra övergången till högskolestudier mindre dramatisk.
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB