Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utbildningsutskottet om högskolan
Publicerad: 2001-11-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Högskolebetänkandet.pdf 17Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-28
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Utbildningsutskottets betänkande kring
den öppna högskolan (2001/02:UbU4)
--------------------------------------------------
I FBR informerar har vi tidigare redovisat propositionen kring den öppna högskolan
samt de motioner som väckts i riksdagen.

Riksdagens utbildningsutskott har nu behandlat propositionen samt motionerna. Av betänkandet framgår att utskottet avstyrker motionerna om att folkhögskolor och studieförbund, i likhet med komvux, skall kunna vara direkta anordnare av collegeutbildningar. Utskottet hänvisar istället, i likhet med propositionen, till att man förutsätter att samverkan sker i förening mellan högskolor/universitet, kommuner
och folkbildningen.

I övrigt kan nämnas att utskottet tillstyrker regeringsförslaget om att varje universitet/högskola ges rätt att vid antagningstillfällena själv bestämma urvalsgrunderna för högst 10% av antalet tillgängliga platser.

Vidare tillstyrker utskottet att högskolorna för att främja det livslångsa lärandet skall utveckla sin roll i det livslånga lärandet och utveckla sin bedömning av personers formella kompetens för högskolestudier.

Utskottet tillstyrker också att Distansutbildningsmyndigheten upphör och ersätts av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

För kännedom bifogas en sammanfattning av utskottsbetänkandet samt utdrag från de delar som ovan refererats till(bilaga).

Betänkandet i sin helhet kan hämtas från riksdagens hemsida http://www.riksdagen.se

-----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB