Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss Valideringsutredningen
Publicerad: 2001-12-17

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss Validering.pdf 44Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-12-17
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Remiss på Valideringsutredningen
-----------------------------------------------
För kännedom bifogas Folkbildningsrådets yttrande över betänkandet SOU 2001:78 - Validering av vuxnas kunskap och kompetens (bilaga).

På motsvarande sätt som vad gällde yttrandet över vägledningsutredningen (se tidigare FBR informerar) förespråkar rådet en samordning vad gäller uppgifterna kring vägledning- och valideringsområdet m.fl. i form av en enda och gemensam lokal instans och en enda central instans.
Om det blir en kommunal uppgift att svara för den lokala instansen så förutsätts samtidigt att denna har en bred och nära kontakt med alla utbildnignsanordnare i kommunen och inte bara blir en sluss till den kommunala vuxenutbildningen.

Folkbildningsrådet tillstyrker vidare att den enskilde får en lagfäst rättighet till validering av sina kunskaper och erfarenheter samt att studiestöd kan utgå för "orienteringskurser i samband med valideringen".

Rådet tillstyrker också införandet av kompetensbevis samt ser meritportföljen som en modell som kan utvecklas och prövas.
------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB