Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inbjudan: Folkbildning, IT och lärande
Publicerad: 2001-12-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-12-17
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08 - 412 48 19     
------------------------------
Folkbildning, IT och lärande
- tema demokrati
------------------------------

Sigtunadagarna 2002: Folkbildning, IT och lärande – tema demokrati

Folkbildningsrådet inbjuder härmed till tre dagar om folkbildning, IT och lärande.
KK-stiftelsen är medarrangör.

Tid: 17-19 april 2002

Plats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna

Syftet med dagarna
Presentera lärdomar och erfarenheter från de senaste årens IT-projektverksamhet i studieförbund och folkhögskolor. Fungera som gemensam arena och avstamp för den fortsatta verksamheten med IT-stött lärande i folkbildningen som demokratiskt verktyg

MÃ¥lgrupp
Alla intresserade folkbildare, både de som redan arbetar aktivt med IT-stöd och de som är på väg att starta sådana aktiviteter. Lärare, cirkelledare, beslutsfattare i studieförbund och folkhögskolor, fortbildningsgrupper m.fl.

Uppläggning
Dagarna kommer till största delen av bestå av flera parallella aktiviteter och teman för att möta olika behov och intresseinriktningar. Upplägget ska passa både för den erfarne IT-projektledaren och den som vill ta chansen och prova på att arbeta med IT-stöd i en cirkel eller kurs.
 
Ur innehållet
- Vad har vi lärt av IT-projekten? Presentation av utvärderingen av projektsatsningen 1999-2001 och redovisningar av intressanta projektresultat.
- Framtidstrender om folkbildningens roll i IT-samhället. Vilken roll vill och kan folkbildningen spela? Hur förmÃ¥r vi möta nya behov ifrÃ¥ga om  innehÃ¥ll och arbetssätt?
- Om studiecirkeln, samtalet och informationsteknikens roll.
- Forskning om folkbildning, IT och lärande. Möte med forskare.
- Workshop för nya användare – pröva på att arbeta med IT och lärande.
- IT som verktyg för lokal demokrati

Program och anmälan
I januari kommer ett detaljerat program att sändas ut och det blir då möjligt att anmäla sig till en eller flera av de tre dagarna. Logimöjligheter finns. Boka redan nu in dagarna i kalendern.

Välkomna!

Bo Toresson                             Britten MÃ¥nsson-Wallin
ordförande i FolkbildningsrÃ¥det         kanslichef

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB