Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Seminarieinbjudan - Det goda samhället
Publicerad: 2001-12-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-12-18
Information frÃ¥n lasse.magnusson tel. 08 - 412 48 19     
-------------------------------------------------
Seminarier kring "Det goda samhället"
-------------------------------------------------
Förhandsinformation till studieförbund och folkhögskolor.

Folkbildningsrådet inbjuder till

Det goda samhället
- framtidsperspektiv på hållbar utveckling

Tid:    Onsdagen den 27 februari pÃ¥ Valla folkhögskola,
        Torsdagen den 14 mars pÃ¥ Mora folkhögskola

Ur programmet:
Kartläggning av utbildning för hållbar utveckling inom folkbildningen
- Gunnel Karlén, projektledare, verksam vid Uppsala Universitet
-Anders Schönbeck, föreläsare inom Miljö och Samhälle

- Information  om goda exempel frÃ¥n studieförbund och folkhögskolor,
arbete i grupper, kort redovisning samt diskussion.
-Anna Jonsson, ordf i Fältbiologerna.

Frågor om arrangemanget besvaras av studieförbundssekreterare Anna-Carin Bylund,
08 - 412 48 03, e-post anna-carin.bylund@folkbildning.se

Skriftlig inbjudan kommer att sändas till samtliga folkhögskolor och till studieförbundens förbundskanslier i mitten av januari.
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB