Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Sveriges Nätuniversitet
Publicerad: 2001-12-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-12-21
Information frÃ¥n lasse.magnusson tel. 08 - 412 48 19     
-------------------------------------------------
Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet
- pressmedd Utbildningsdepartementet
-------------------------------------------------
Mats Ericson - Ny generaldirektör

Mats Ericson, född 1959, är professor i industriell arbetsvetenskap vid
Kungl. Tekniska högskolan samt docent i anatomi vid Karolinska
Institutet. Han har varit verksam som universitetslärare både på
Karolinska Institutet och Kungl. Tekniska högskolan. Sedan 1999 är han
prorektor vid Mitthögskolan. Mats Ericson har under sin yrkesverksamma
tid arbetat i ett flertal olika organisations- och förändringsprojekt,
varit fackligt aktiv samt varit en drivande kraft i utvecklingen av
högskolans pedagogik.

Nätuniversitetet

Nätuniversitetet inrättas från och med den 1 mars 2002 och ska bestå av
de IT-stödd distansutbildning som universitet och högskolor väljer att
anmäla till den nya myndigheten, Myndigheten för Sveriges
Nätuniversitet. Nätuniversitetet ger nya möjligheter till
högskolestudier både för människor som bor långt ifrån ett universitet
eller en högskola och för människor i hela landet som vill studera vid
sidan av ett arbete eller mera traditionella högskolestudier.
För att stimulera starten av Nätuniversitetet fördelas 211 miljoner
kronor för 2 350 utbildningsplatser för 2002 till distansutbildning som
universitet och högskolor erbjuder via Nätuniversitetet. Den nya
Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet ska främja och stimulera
utvecklingen av IT-baserad utbildning inom Nätuniversitetet samt svara
för information om de utbildningar som universitet och högskolor
anmäler till Nätuniversitetet.

– Nätuniversitetet kan överbrygga geografiska hinder genom att
människor på orter och i områden utan en högskola kan ta del av kurser
och utbildningar från ett eller flera lärosäten. Nätuniversitet kan
också göra det enklare för yrkesverksamma i alla delar av landet som
behöver fortbildning och vidarebildning. Jag ser också Nätuniversitetet
som en fin möjlighet för den som redan studerar vid en högskola att
kunna ta del av intressanta kurser vid andra universitet och högskolor
utan att behöva flytta eller resa. Med denna stora satsning finns goda
förutsättningar för att antalet kurser och utbildningsplatser på
distans kommer att öka betydligt, säger utbildnings- och
forskningsminister Thomas Östros.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB