Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 2 350 mkr för utveckling av vuxn
Publicerad: 2001-10-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-10-02
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Info 2 Utveckling av infrastruktur
för vuxnas lärande
--------------------------------------------
På grund av tekniskt fel kan man tydligen ej i föregående info klicka in sig direkt via Internet.

Gå istället till Skolverkets hemsida
www. skolverket.se
och sedan vidare till rubriken
"Utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande" och hämta fram filerna enligt nedan.

För vidare information
Läs brevet till kommunerna 2001-09-26 (PDF-fil, 99 KB)  
        
Bidragramar uppdelat per kommun (PDF-fil, 65 KB)        
        
Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande - ett diskussionsunderlag (PDF-fil, 114 KB)
        
Mall för ansökan (Word-fil, 23 KB       
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
        

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB