Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Direktiven för statens utvärdering av fol
Publicerad: 2001-10-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Kommittédirektiv.pdf 27Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-10-04
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------
Kommittédirektiven för statens utvärdering av folkbildningen
---------------------------------------
Som framgått av tidigare meddelanden från FBR Info har regeringen gett landshövding Gerd Engman i uppdrag att utvärdera folkbildningen.
Anders Ekman, f.d. förbundssekreterare i Folkbildningsförbundet har förordnats som sekreterare.

För kännedom bifogas kommittédirektiven (bilaga).

Som framgår av direktiven ger dessa utrymme för att ett antal olika frågeställningar kan komma att behandlas. Inledningsvis kommer, enligt uppgift, utredaren att lägga ut ett antal uppdrag på forskare/institutioner för att längre fram under utredningens gång kunna göra analyser och sedan lägga förslag till regeringen.

Uppdraget ska vara slutfört senast den 15 mars 2004.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB