Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Equal programmet
Publicerad: 2001-10-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-10-04
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------
Egual programmet - en succe!
---------------------------------------
Enligt pressmeddelande från Svenska ESF-Rådet har 228 ansökningar inlämnats av över
700 organisationer i den ansökningsomgång som nu varit. Av ansökningarna kommer ett fyrtiotal från folkhögskolor och studieförbund.Samtliga ansökningars sammanfattningar finns tillgängliga att hämta på webben (se nedan).

Övervakningskommittén för Equal, där över 30 olika intresseorganisationer finns med, har nyligen mötts för att skaffa sig en överblick över ansökningar som kommit in, dess innehåll och det planerade och påbörjade bedömningsarbetet. Ett femtiotal projekt förväntas kunna beviljas i Sverige.

Den 15 november meddelas vilka utvecklingspartnerskap som beviljats medel att starta sin verksamhet och bl.a. etablera transnationella samarbeten med andra partnerskap i Europa

Fakta

Equal ska motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet med hjälp av innovativa systemförändrade projektidéer och ca 1,5 miljarder kronor under 5 Ã¥r.  

Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF) har en utvecklingsdel, en experimentverkstad, där nya metoder och systemförändringar ska skapas för att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. Det är denna experimentverkstad som så passande heter Equal. Ca 10% av resurserna i hela ESF satsas i Equal.

Bakom varje ansökan skall  stÃ¥ minst tvÃ¥ olika organisationer, företag eller myndigheter som, under förutsättning att ansökan beviljats, kommer att bedriva sitt arbete i utvecklings- partnerskap.

För ytterligare frågor kontakta Johannes Wikman 070-598 89 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB