Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning om hjälpmedel för funktionshind
Publicerad: 2001-10-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-10-18
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Hjälpmedel för funktionshindrade utreds av Catherine Persson
------------------------------------------------
Hjälpmedelsbehovet inom förskolan och skolan, de förändrade
förutsättningarna på hjälpmedelsområdet på grund av ny teknik och
avgiftssystemet för hjälpmedel utreds enligt dagens meddelande från Socialdepartementet.

Det är huvudinnehållet i direktiv till en särskild utredare som regeringen idag beslutat. Utredare blir Catherine Persson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Trelleborg.

I uppdraget ingår också att utreda gränsdragningen mellan individuella
hjälpmedel och hjälpmedel som används i arbetet för personer som har
personlig assistans.

Vidare ska utredaren analysera om det finns behov av att införa regler
som skyddar mot höga avgifter för personer som har behov av
hjälpmedel.

Dessutom ingår i uppdraget att föreslå förtydliganden i Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller insatsen
Råd och stöd.

Utredaren ska analysera situationen på dessa områden och vid behov
föreslå åtgärder till förändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 januari 2003.
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB