Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolornas utvecklings- och försöks
Publicerad: 2001-10-23

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
ans-formular1.pdf 99Kb
Ansök utv o försksv 2002.pdf 37Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-10-15
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Medel till folkhögskolornas utvecklings-
och försöksverksamhet år 2002
------------------------------------------------
Förutsatt att riksdagen fastställer regeringens förslag i budgetpropositionen
skall Folkbildningsrådet fördela medel till folkhögskolornas och studieförbundens utvecklings- och försöksverksamhet på sammanlagt 10 mkr.

Vad gäller folkhögskolorna bifogas en anvisning och en ansökningsblankett för
ansökan om medel (bilagor).

För ytterligare upplysningar kontakta Anne-Christine Utterström,
tfn 08 - 412 48 02 och e-post anne-christine.utterstrom@folkbildning.se eller
Signild HÃ¥kansson, tfn  08 - 412 48 04 och e-post signild.hakansson@folkbildning.se
-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB