Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Bidrag för att stimulera studerandeinflyt
Publicerad: 2001-10-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Stud demokratibidr.pdf 8Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-10-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------
Bidrag för att stimulera studerandeinflytandet och demokratiska arbetet i folkhögskolorna år 2002
------------------------------

Under förutsättning att riksdagen fastställer regeringens förslag inbjuder
Folkbildningsrådet studerandeorganisationer inom folkhögskolan att söka
bidrag till aktiviteter som syftar till att stimulera
studerandeinflytandet och det demokratiska arbetet. Bidraget kan sökas av
såväl av central som lokal studerandeorganisation.

Ansökan om bidrag skall avse aktiviteter under år 2002 och sökas
senast den 23 november.

En informationshandling om ansökningsförfarandet m.m. bifogas (bilaga).

Bakgrund
FolkbildningsrÃ¥det har i  uppdrag att fördela ett anslag som avser bidrag
för att stimulera studerandeinflytandet och det demokratiska arbetet i
folkhögskolorna.
Anslaget föreslÃ¥s i budgetpropositionen för Ã¥r 2002 utgöra  200.000 kr.

För ytterligare upplysningar

kontakta Paul Norén, tel. 08 - 412 48 24  eller e-post
Signild HÃ¥kansson, tel. 08 - 412 48 04,  e-post

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB