Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Diskriminering av romer
Publicerad: 2001-11-06
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-06
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Insatser för att motverka etnisk diskriminering av romer
------------------------------------------
Regeringen har, enligt pressmeddelande, givit Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) i uppdrag att under en tvåårsperiod genomföra ett särskilt arbete
för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. Uppdraget är ett led i regeringens nationella handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering.

Uppdraget till DO

- Romer som grupp drabbas särskilt hårt av fördomar och diskriminering. Det gäller inte minst kvinnorna. Kunskapen om och i vilken omfattning även barnen diskrimineras är otillräcklig. Romer tycks i många fall anse det som lönlöst att agera emot diskriminering och benägenheten att göra anmälan till polisen eller DO är mycket liten, säger statsrådet Mona Sahlin.

DO ska inom ramen för uppdraget:
- belysa i vilken omfattning romer utsätts för diskriminering samt i vilken omfattning romer upplever sig som diskriminerade eller i övrigt är utsatta för kränkande behandling p.g.a. av sin etniska härkomst.
- öka kunskapen hos romer om det skydd mot etnisk diskriminering som
tillkommer individen. I uppdraget ligger även att genomföra informations- och utbildningsinsatser.
- verka för att skapa förtroende mellan romer och relevanta myndigheter.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast i februari 2004.
----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB