Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Nya huvudmannaskap för fyra folkhögskolor
Publicerad: 2001-11-08
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-11-08
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------
Nya huvudmannaskap och övertagande
av statsbidrag
----------------------------------------------------
Den 1 augusti 2001 hade fyra ansökningar inkommit till Folkbildningsrådet avseende övertagande av befintlig folkhögskola och dess statsbidrag fr.o.m. den 1 juli 2002.

Ansökningarna betr. de båda landstingsfolkhögskolorna i Stockholms län (Väddö och Västerhaninge) kom från Stiftelsen Väddö och Västerhaninge folkhögskolor.

N√§r det g√§llde de b√•da folkh√∂gskolor som drivs av Region Sk√•ne (Nordv√§stra Sk√•nes folkh√∂gskola och √Ėsterlens folkh√∂gskola) kom ans√∂kningarna fr√•n F√∂reningen Nordv√§stra Sk√•nes folkh√∂gskola och fr√•n F√∂reningen √Ėsterlens folkh√∂gskola.

Den av styrelsen tillsatta beredningsgruppen har utifrån det samlande underlaget bedömt att ansökningarna uppfyller de fordringar som anges i de av styrelsen tidigare fastställda riktlinjerna för nya huvudmananskap och övertagande av statsbidrag.

Vidare har beredningsgruppen gjort en bed√∂mning av storleken p√• det statsbidrag som b√∂r utg√• efter ett f√∂r√§ndrat huvudmannaskap med beaktande av de verksamhets- planer som de nya huvudm√§nnen redovisat. D√§rvidlag ans√•gs det som rimligt att skolornas nuvarande allm√§nna ing√•ngsv√§rde i form av deltagarveckor reduceras till viss del fr.o.m. den 1 juli  2002.

Styrelsen beslutade vid sitt sammantr√§de den 7 november att godk√§nna Stiftelsen V√§dd√∂ och V√§sterhaninge folkh√∂gskolor som ny huvudman f√∂r V√§dd√∂ och V√§sterhaninge folkh√∂gskola, F√∂reningen Nordv√§stra Sk√•nes folkh√∂gskola som ny huvudman f√∂r Nordv√§stra Sk√•nes folkh√∂gskola samt F√∂reningen √Ėsterlens folkh√∂gskola som ny huvudman f√∂r √Ėsterlens folkh√∂gskola fr√•n och med den
1 juli 2002 och att från samma datum tilldela dem nytt och vad gäller det allmänna statsbidraget till viss del reducerat sådant.

Ytterligare bakgrund m.m. till styrelsen beslut kommer att återfinnas i det protokoll som efter justering läggs ut via FBR informerar.
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB