Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studistödsklassificering av folkhögskolek
Publicerad: 2001-11-13

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CSN - info .pdf 5Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------
Studiestödsklassificering av
vissa folkhögskolekurser
------------------------------------
Den I juni i år tog CSN beslut om vilka folkhögskolekurser som i studiestöds- hänseende skall tillhöra avdelning A2 (påbyggnadsutbildningar) och avdelning B1 (eftergymnasial nivå). Övriga folkhögskoleutbildningar tillhör avdelning A1 (grundskole- och gymnasienivå).

Beslutet gäller frÃ¥n och med 1 juli 2001 och tillsvidare. Det innebär att sÃ¥vitt inga ändringar görs gäller beslutet ocksÃ¥ för  läsÃ¥ret 2002/2003.

De skolor som önskar tillföra någon ny kurs till avdelning B1 eller A2 måste anmäla detta före 30 november i år. Underlag för bedömning av sådan ny kurs skall sändas till Folkbildningsrådet. CSN fattar sedan beslutet.

Observera att nya kurser inom avdelning A1, d.v.s. grundskole- och gymnasienivå, endast behöver anmälas till utbildningsregistret på vanligt sätt.

Se bifogad skrivelse från CSN som också sänds med post (bilaga)

För ytterligare upplysningar kontakta Signild Håkansson, tel. 08 - 412 48 04 eller
-----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB