Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidragsvillkor för nya studieförbund
Publicerad: 2001-11-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PMSTAT~1.PDF 41Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-11-15
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Statsbidragsvillkor för nya studieförbund
--------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har fastställt grundvillkor för att pröva ev. ansökningar om
statsbidrag till nya studieförbund.

Av denna framgår bl.a. att för att kunna bli godkänt som statsbidragsberättigat studieförbund krävs som grundvillkor

att  studieförbundet har flera demokratiskt burna medlemsorganisationer med verksamhet i hela landet samt med organisatorisk och ekonomisk stabilitet. Vilka studieförbundets medlemmar är skall framgÃ¥ av ansökningshandlingarna och styrkas med protokollsutdrag eller motsvarande

att  genomförd verksamhet uppfyller folkbildningens allmänna syften enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt FolkbildningsrÃ¥dets kriterier för statsbidrag till studieförbund

att  folkbildningsverksamhet har bedrivits under minst tvÃ¥ Ã¥r och omfattat minst 25 000 studietimmar per Ã¥r. Verksamheten skall vara geografiskt spridd över landet

att en överenskommelse dessförinnan har träffats med Folkbildningsrådet angående rådets insyn i verksamheten och formerna för verksamhetens redovisning under den tvååriga kvalificeringsperioden.

För kännedom bifogas promemorian i sin helhet (bil.),
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB