Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Landstingsbidragen till folkhögskolorna å
Publicerad: 2001-08-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-08-14
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Landstingsförbundets rekommen- dation för år 2002 om interkommu- nala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhög- skolor samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området
----------------------------------------------
Landstingsförbundet har den 15 juni (A 01:37) beslutat om sin rekommedation för år 2002 vad gäller ersättningar och bidrag till folkhögskolornas kurser.

Beslutet innebär ett, jämfört med tidigare år, oförändrat belopp på 325 kronor per deltagarvecka som interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas och Gotlands kommuns folkhögskolor samt för bidrag till stioftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

I förbundscirkuläret anges vidare att, vad gäller rekommendationen för år 2001, har två av landstingen/regionerna i någon mån avvikit från rekommendationerna, en har tillämpat ett högre ersättningsbelopp och ett av landstingen/regionerna ersätter endast för sex månader.

Som tidigare år bifogar Landstingsförbundet till sin rekommendation den promemoria som Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) utarbetade i mars 1999 (med viss revidering 2001).

Red. kommentar: Landstingens bidrag har varit oförändrat 325 kr  
                          per deltagarvecka sedan 1 juli Ã¥r 1997.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB