Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Höstkonferens: Tid för folkbildning?
Publicerad: 2001-08-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
hostkonferens.pdf 341Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2001-08-14
Information frÃ¥n Anna-Carin Bylund, tel. 08-412 48 27   
------------------------------
Höstkonferens 11-12 oktober:

Framtid - tid för folkbildning?
------------------------------
Vad påverkar folkbildningens uppgift och ställning i framtiden?

I Folkbildningsrådets budgetunderlag, som årligen lämnas till regeringen, ger rådet en samlad bedömning av folkbildningens uppgifter och behov av medel för kommande år. I budgetunderlaget för 2002-2004 konstateras bl.a. att folkbildningens olika former för bildning, kultur och utbildning spelar en allt viktigare roll i vårt föränderliga samhälle. Vi har nu påbörjat arbetet att ta fram underlag till budgeten 2003-2005, som ska lämnas till regeringen i februari 2002.

Under vÃ¥ren har FolkbildningsrÃ¥det uppdragit Ã¥t Kairos Future att genomföra en omvärldsanalys med fokus pÃ¥ frÃ¥geställningen ”Vad pÃ¥verkar folkbildningens uppgift och ställning i framtiden”.  Analysen utgör underlag till Ã¥rets folkbildningskonferens. En arbetskonferens där vi tillsammans diskuterar omvärldsfrÃ¥gor och trender, som direkt och indirekt pÃ¥verkar verksamheten i studieförbund och folkhögskolor.

Vår ambition är att vi under konferensen ska få en gemensam bild av omvärlden, att vi kan diskutera hur vi som folkbildare kan förhålla oss till denna bild samt att vi kan ta fram en översiktlig prioritering av angelägna framtidsfrågor.

Hjärtligt välkomna till diskussion kring folkbildningens framtid och till Folkbildningskonferensen 2001!

OBS: anmälan senast den 31 augusti.

Bilaga: inbjudan med praktisk information.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB