Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolornas särskilda utbildningsins
Publicerad: 2001-08-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Delrapport S-anslaget 2001.pdf 52Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-08-20
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa
första halvåret 2001
---------------------------------------------
Folkbildningsrådet har nyligen översänt sin delrapport betr. folkhögskolornas
utbildningsinsatser för arbetslösa (s-anslaget) under år 2001. Verksamheten har under första halvåret omfattat 736 kurser med sammanlagt 9 598 kursdeltagare. Detta är ett resultat som, enligt FBRs bedömning, väl motsvarar de av riksdagen anslagna medlen och de villkor som regeringen angett.

Vad i övrigt gäller ämnesinriktningar, kursdeltagarnas utbildningsbakgrund och ålder så handlar det om mycket små förändringar jämfört med tidigare år. Andelen deltagare med funktionshinder är fortfarande mycket hög. Mer än 1/3 av deltagarna hade antingen funktionshinder, läs och skrivsvårigheter eller språksvårigheter

För kännedom översändes delrappprten i sin helhet (bilaga).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB