Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Demokratiprojekt
Publicerad: 2001-08-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-08-20
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Bidrag för demokratiprojekt
---------------------------------------------
Under en försöksperiod under åren 2000-2002 kan projektbidrag sökas från Justitiedepartementet för insatser inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete för folkstyrelsen, enligt förordning (SFS 2000:648). Bidrag kan ges till projekt av folkbildningskaraktär som har god spridning och som syftar till att stimulera deltagandet i den demokratiska processen.

Aktörer som kan söka bidrag är svenska ideella organisationer, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, länsstyrelser, landsting och regionförbund samt folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar. Minst 30 procent av projektkostnaden skall bäras av organisationen eller stiftelsen själv. Projektbidrag fördelas två gånger per år.

Projekten kan vara inriktade mot utveckling av den lokala demokratin eller mot skola och demokrati. I denna ansökningsomgång välkomnas särskilt projekt som syftar till att uppmärksamma 80-årsjubileet av den allmänna rösträtten. Bidrag ges i första hand till projekt som kan förväntas engagera de grupper som i mindre utsträckning är delaktiga i samhällsutvecklingen än andra grupper. Projekten skall genomföras mellan år 2000 och 2002. Beslut om bidrag förenas med krav på redovisning av hur projektet genomförts.

Höstens ansökningsomgång börjar den 15 augusti och sista datum för att skicka in ansökan är den 1 oktober 2001. Beslut om bidrag beräknas fattas i mitten av december.

För ytterligare informationer hänvisar vi till regeringskansliets hemsida och där--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB