Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny handbok om flexibelt lärande
Publicerad: 2001-08-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-08-22
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
Ny handbok om flexibelt lärande
------------------------------

Nu finns en alldeles färsk handbok om folkbildningen och om hur man kan arbeta på distans med flexibelt lärande. Boken, en antologi med 15 författare, är utgiven augusti 2001 av Folkbildningsrådet och Distum (Distansutbildningsmyndigheten). För produktionen svarar en redaktionsgrupp med Ingemar Svensson som projektledare:

"folkbildning.net - en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet"

Antologin, som är på 250 sidor, delar ett antal författare med sig av sina praktiska och konkreta erfarenheter av hur man kan bedriva folkbildningsmässiga distansstudier. Andra skribenter behandlar ämnet från mer teoretiska utgångspunkter.

Ur innehållet:
- "Att skapa det goda mötet"
- "Med det virtuella studierummet som mötesplats"
- "Grupparbete på distans"
- "Hur samarbeta på distans för att lära?"
- "Man lär där man lever - en utmaning mot klassrummet"
- etc...

En utförligare information om antologin, inklusive hela innehållsförteckningen, finns på Internet: www.folkbildning.net

Antologin beställs från Folkbildningsrådet och kostar 100 kr (exkl. porto).
Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm. Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB