Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


ICAEs 6:e generalförsamling
Publicerad: 2001-08-27

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
ICAE declaration.pdf 14Kb
English Declaration ICAE.pdf 14Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-08-27
Information fr√•n Britten M√•nsson-Wallin, tel. 08 - 412 48 05     
-----------------------------------------------
ICAEs 6:e generalförsamling
---------------------------------------------
ICAE¬īs ( International Council for Adult Education) 6:e generalf√∂rsamling √§gde rum den 9-13 augusti 2001 i Ocho Rios p√• Jamaica och temat f√∂r m√∂tet var
" kreativitet och demokratisk ledning - vuxnas lärande : ett strategiskt val "

Föregående möte var 1994 i Kairo och därmed var det 7 år sedan hela generalförsamlingen var samlad. 70 länder var representerade och drygt 300 personer deltog i mötet. De flesta nordiska och europeiska länderna har en nationell medlem i ICAE. Utvecklingsländerna har däremot ofta flera NGOs som är ICAE medlemmar. Dessa är också ofta projektbidragsmottagare från ICAE.

Folkbildningsr√•det √§r enda nationella medlemmen i ICAE fr√•n Sverige och representerades av Britten-M√•nsson-Wallin som deltog tillsammans med bl.a.  Hans Persson fr√•n Sida.

ICAE¬īs verksamhet finansieras i stor utstr√§ckning av de nordiska och kanadensiska statliga bist√•ndsorganen. Sida st√∂det till ICAE var 2001 omkring 1,5 milj. Sv kr. Medlemsavgifterna utg√∂r en minde andel av ICAE¬īs budget.

Styrelsen i ICAE består av en representant från 7 stora regioner i världen varav Europa är en av dessa. I Europa är det EAEA som får nominera en ledamot och det var Janos Sz.Toth från Hungarian Folk High School Society som nominerades och blev vald.

Utöver repr. från regionerna väljs ordförande och kassör. Ordförande är Paul Belanger från Canada, fd direktör för Unesco i Hamburg.

Verksamheten i ICAE är starkt FN- och biståndspräglad vilket medför att besluten vid generalförsamlingen huvudsaklingen är inriktade på att enas om en gemensam deklaration och ett antal mer eller mindre konkreta utvecklingsområden och projekt som ICAE ska verka inom eller stödja under de närmast följande åren.

Information om m√∂tet och material som togs fram inf√∂r m√∂tet kan h√§mtas fr√•n ICAE¬īs hemsida www.web.net/icae

Deklarationen finns på engelska och svenska (se bilagor).

För ytterligare upplysningar kontakta Britten Månsson-Wallin, tel. 98 - 412 48 05 eller via e-post britten.mansson-wallin@folkbildning.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB