Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Lärande ledare
Publicerad: 2001-09-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-09-04
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Lärande ledare - ledarskap för dagens och framtidens skola
---------------------------------------------
Expertgruppen kring skolledarfrågor har överlämnat sin rapport Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola till skolminister Ingegerd Wärnersson.

Ett demokratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap är en förutsättning för att utveckla den svenska skolan säger riksdagsman Nils-Erik Söderqvist som varit ordförande i expertgruppen och lett arbetet, ett ledarskap grundat på förståelse och värderingar.

Rapporten fokuserar på rektor som ledare i en lärande organisation där det kontinuerliga lärandet och förståelsen av uppdraget är centrala dimensioner. Organisationen präglas av öppenhet, delaktighet och samverkan. En viktig uppgift för rektor i en lärande organisation är att skapa förutsättningar och mötesplatser för samtal, lärande och reflektion.
Det ledarskap som expertgruppen förordar får konsekvenser i olika avseenden när det gäller ledning, styrning och organisation i kommunerna.

‚Äď Vi menar, s√§ger Nils-Erik S√∂derqvist, att alla verksamma inom skolans omr√•de, p√• alla niv√•er, i h√∂gre grad √§n nu m√•ste g√∂ras delaktiga i arbetet med att utveckla skolan. H√§r beh√∂vs ett st√§ndigt fortg√•ende samtal som bl.a. ber√∂r samh√§llssyn, m√§nniskosyn och kunskapssyn och har b√§ring rakt in i det nationella uppdraget. Det lokala st√∂det till rektor beh√∂ver ocks√• √∂ka.
Expertgruppen hoppas och utgår ifrån att innehållet i rapporten kommer att ligga till grund för åtgärder på både nationell och kommunal nivå.

Förslaget kräver för att förverkligas att parterna för skolans verksamhet, samlas till en fortgående dialog om skolans ledarskap. Skrivelsen skall ses som ett underlag för sådana samtal.

Rapporten finns p√• Utbildningsdepartementets webbplats http://utbildning.regeringen.se och g√•r √§ven att best√§lla p√• e-post: info.order@education.ministry.se, fax: 08-723 11 92.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB