Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Distums resestipendier
Publicerad: 2001-09-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-09-04
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Distum inbjuder lärare/studieledare
att söka resestipendier
---------------------------------------------
Distansutbildningsmyndigheten, Distum,  inbjuder lärare/studieledare inom folkhögskolor och studieförbund som är intresserade av utveckling pÃ¥ det IKT-pedagogiska omrÃ¥det och inom modern distansutbildning, att söka stipendier för deltagande i internationella konferenser med denna inriktning under läsÃ¥ret 2001/02. För urval, se t.ex. Konferenser under ’Mingel’ pÃ¥ Distums hemsida, www.distum.se.

Syftet med resestipendierna är att erbjuda lärare och studieledare inom folkbildningen möjlighet till kontakt med den internationella utvecklingen inom distansutbildningens område. Den som får stipendium förväntas skriva en rapport, avsedd att publiceras på Distums webb, efter resan.

Femton stipendier om vardera 12 000 kr delas ut. Urvalet baseras på motiveringarna och, när de bedöms likvärdiga, genom lottning.

Ansökan ska ställas till Distum och skickas till Box 194, 871 24 Härnösand. Den ska vara Distum tillhanda senast den 15 oktober.
I ansökan anges motivet för deltagande. Intyg med godkännande från folkhögskolans rektor eller studieförbundsavdelningens ledare samt förbindelse att finansiera ev. överskjutande kostnader, bifogas. Därtill
anges namn, e-postadress, telefon, fax, folkhögskolans eller studieförbundsavdelningens namn och adress samt typ av anställning.

Den som erhållit stipendium underrättas per e-post senast den 29 oktober. Stipendiaterna annonseras även på Distums hemsida.

Kontakter på Distum: Mikael Andersson och Agneta Charpentier
(@distum.se)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB