Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Kommun- och landstingsbidragen 2001
Publicerad: 2001-09-05

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Landstbidr 2001.pdf 11Kb
L-tingsbidr brev.pdf 40Kb
kombidr h√∂gst och l√§gst.pdf 9Kb
F√∂jebr kommunb.pdf 45Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-09-05
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Kommun- och landstingsbidragens utveckling år 2001
--------------------------------------------
Folkbildningsförbundets sammanställning över kommunernas och landstingens bidrag till studieförbunden och länsbildningsförbunden
år 2001 föreligger nu. Uppgifterna inhämtas årligen med hjälp av länsbildningsförbunden.

De kommunala bidragen forts√§tter att minska   - om √§n i n√•got l√§gre takt. Kommunernas samlade bidrag uppg√•r till ca 455 miljoner kronor, vilket √§r en minskning med ca 206 miljoner kronor j√§mf√∂rt med √•r 1991. Mellan √•ren 2000 och 2001 √§r minskningen n√§ra 8 miljoner kronor (1,7%).

I Stockholms län har också Sigtuna nollställt bidraget, vilket innebär att hela 6 kommuner i länet inte ger något bidrag alls till studieförbunden.

Bidragen ökar i 39 kommuner, är oförändrat i 168 kommuner och minskar i 81 kommuner. Störst var minskningen i Gävle med drygt 1,1 miljoner kronor.
Det genomsnittliga kommunala bidraget är 51,18 kr/invånare. År 1991 var motsvarande belopp 77,42 kr/invånare. (Noteras bör att beloppet för år 1991 inte är omräknat i dagens penningvärde vilket ytterligare förstärker den reella minskningen av stödet).

Landstingsbidragen till studieförbund och länsbildningsförbund uppgår sammanlagt till ca 302 miljoner kronor vilket innebär en liten höjning jämfört med föregående år. Då utgör riktade medel och projektmedel av olika slag
ca 7 miljoner kronor.

Landstingsbidragen till enbart studieförbunden är 283 miljoner kronor och i stort sett oförändrade jämfört med år 2000. Bidraget till länsbildnings- förbunden minskar med ca 4% och uppgår därmed till ca 12 miljoner kronor.

Kommentar: Folkbildningsförbundets sammanställning för år 2001 bekräftar ytterligare den negativa trend av kommun- och landstingsbidragsutvecklingen
under senare år som speglats i Folkbildningsrådets rapport till regeringen 2001-02-28 (se tidigare FBR-Info).

Vi hänvisar vidare till

Bilagor F√∂ljebrev kommunbidrag
                Tabell - bidrag/inv√•nare h√∂gsta o l√§gsta v√§rden, tabell √∂ver                              √∂kning/minskning i kronor

                F√∂ljebrev landstingsbidrag
                Tabell landstingsbidrag

I √∂vrigt      En sammanst√§llning av kommunernas bidrag l√§nsvis
                samt i bokstavsordning kan h√§mtas via
                 Folkbildningsf√∂rbundets hemsida www.folkbildning.org

F√∂r ytterligare upplysningar kontakta  Ann-Mari Lindgren, tel. 08-412 48 53. e-post ann-mari.lindgren@folkbildning.se
 
eller Pia Thorell, tel. 08- 412 48 53 eller e-post pia.thorell@folkbildning.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB