Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Direktiv för läromedelsutredningen
Publicerad: 2001-09-19

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Läromdelskommittén.pdf 19Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-09-19
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Kommittédirektiv för utredningen om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder
---------------------------------------------

Vi har tidigare informerat om att  Ingegerd Sahlström utsetts till särskild utredare med uppgift att göra en översyn av statens engagemang för att framställa och anpassa läromedel och studiematerial för barn, elever och vuxna med funktionshinder.

För kännedom bifogas kommittédirektiven i sin helhet (bilaga).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB