Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs representantskapsmöte
Publicerad: 2001-04-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-18
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------
Folkbildningsrådets representantskapsmöte den 4 april
-------------------------------------------
Vid Folkbildningsrådets representantskapsmöte den 4 april omvaldes Bo Toresson som ordförande för perioden 2001-2002. Vid det sedan följande konstituerande styrelsemötet utsågs
Karin Perers till vice ordförande och Lasse Magnusson till sekreterare.

Staffan Larsson hade avböjt omval p.g.a. tidsbrist och ersattes av Ann-Marie Laginder,
forskare vid Mimer i Linköpings universitet.

Förutom ordförandevalet hade medlemmarna i rådet anmält styrelseledamöterna för perioden
2001 - 2002 och styrelsen utgörs därmed av

Bo Toresson, ordf
Karin Perers, vice ordf
Kent Johansson
Ann-Marie Laginder
Leif Linde
Leif Pettersson
Walter Rönmark
Johnny Nilsson
Sverker Ã…gren

Till styrelsen adjungeras också en representant för de tre medlemmarna i rådet (Fbf, RIO och Lf).

Som revisorer omvaldes

Lars Ryberg, aukt revisor
Ann-Christin Holgersson
Solveig Löfdahl

Dessutom har Riksrevisionsverket utsett Staffan Nyström som revisor.

I övrigt beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2000.
Höstens representantskapsmöte äger rum den 7 november.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB