Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om folkbildningen
Publicerad: 2001-04-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksdagsdebatt.pdf 39Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-24
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Riksdagsdebatt om folkbildningen
-------------------------------------------------
I anknytning till behandlingen av Kulturutskottets betänkande 2000/01:KrU7 Folkbildning
(se FBR informerar den 17 april) hölls en längre debatt i riksdagen den 19 april  mellan de olika partiernas talesmän i folkbildningsfrÃ¥gor.

I debatten citerades bl.a. flitigt Folkbildnignsrådets svar på de olika regeringsuppdragen samt utredning av konsekvenserna av statsbidragsförändringarna för musikfolkhögskoloorna m.m.
Statsbidragsfördelningskriterierna för studieförbunden, och då inte minst Sisu - Idrottsutbildarnas situation, var andra teman som togs upp. Likaså Folkbildningsrådets roll och funktion.

För kännedom bifogas snabbprotokollet i sin helhet (bilaga).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB