Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningskonferens 11 - 12 oktober
Publicerad: 2001-04-26
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Höstens folkbildningskonferens
-------------------------------------------------

FÖRHANDSINFORMATON

Fokbildningsrådet inbjuder ordförande och rektorer/verksamhetsledare i studieförbund och folkhögskolor till 2001 års folkbildningskonferens den 11-12 oktober på Djurönäset, Stockholm.

Årets konferens är en arbetskonferens där vi tillsammans diskuterar omvärldsfrågor och trender som direkt och indirekt påverkar folkbildningens verksamhet.
Hur ska vi - folkbildningens aktörer -  möta/hantera dessa framtidsfrÃ¥gor och samtidigt stärka folkbildningens roll i samhället? Under tvÃ¥ dagar (lunch-lunch) kommer vi att varva föreläsningar och seminarier med reflektion och dialog.

Inbjudan med detaljerat program och praktiska upplysningar kommer att  sändas ut i v 32 till studieförbundens centrala kanslier, folkhögskolorna, FBRs medlemmar m fl. Anmälan ska vara FolkbildningsrÃ¥det tillhanda senast den 31 augusti.

Studieförbunden  bereds möjlighet att skicka 15 deltagare per förbund och folkhögskolorna tvÃ¥ deltagare per skola. Detta för att balansera representationen i grupperna.   

För ytterligare upplysningar kontakta
Anna-Carin Bylund, tel. 08 - 412 48 27 eller
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB