Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfrågor kring folkbildningsstöd oc
Publicerad: 2001-05-09

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
momsfrÃ¥gan i riksdagen.pdf 18Kb
RiksdagsfrÃ¥ga.pdf 7Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-05-09
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Riksdagsfråga om folkbildningsstödet och
debatt om moms för föreningslivet
-------------------------------------------------
Statsrådet Ingered Wärnersson har besvarat en enkel fråga från Birgitta Sellén (c) om vilka åtgärder ministern tänker vidta med anledning av de minskningar som skett av de offentliga anslagen till folkbildningen.

Wärnersson framhåller sitt bekymmer över utvecklingen, men anför samtidigt att staten ej kan kompensera studieförbund och folkhögskolor för inkomstbortfall från andra bidragsgivare.
                                .......................................

Maria Larsson (kd) hade i en interpellation till finansministern tagit upp frågorna om momsbeläggning betr. bl.a. hyrorna för ideella föreningar. Bl.a. hänvisade hon till att det utredningsförslag som drogs tillbaks förra året hade inneburit att studieförbunden fått en merkostnad på 70-100 miljoner kr.

Larsson uttryckte sin oro över vad konsekvenserna kan bli av det arbete den nu arbetande utredningen genomför.

Bosse Ringholm ville inte föregripa den sittande utrednignen men upprepade att det ideella föreningslivet inte kommer att med hans egen medverkan bli momsskyldighet för hyror.

För känendom bifogas som bilagor frågan till och svaret från Ingegerd Wärnersson samt interpellationen från Maria Larsson och snabbprotokoll från debatten mellan Bosse Ringholm och
Maria Larsson (bilagor).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB