Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regeringsbeslut betr. studiestöd vid folk
Publicerad: 2001-05-14
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-05-14
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Regeringsbeslut betr. studiestöd vid folkhögskolorna
-------------------------------------------------
Regeringen fattade den 10 maj beslut om vissa studiestödsfrågor som har betydelse för studerande inom folkhögskolan. Besluten innebär förändringar av studiestödsförordningens bilaga, där det anges vilka utbildningar som ger rätt till olika former av studiestöd.

Rätt till det högre studiebidraget i studiemedlen har den som fyllt 25 år och saknar treårig gymnasieutbildning och som studerar vid utbildning som anges i avdelning A1. Till denna avdelning förs nu folkhögskolekurser som ger utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning i Kommunal vuxenutbildning. Det innebär att den tidigare begränsningen till allmän kurs upphör och att exempelvis dyslexikurser, invandrarkurser, språkkurser, datautbildningar mm kan omfattas av det högre bidraget. Som tidigare meddelats är emellertid antalet sådana stöd begränsat; folkhögskolestuderande tilldelas 10% av de tillgängliga stöden.

En annan viktig förändring är utökningen av avdelning B1, där fritidsledarutbildningen tidigare var den enda folkhögskolekurs som i studiestödshänseende betraktades som eftergymnasial. Till avdelning B1 förs nu också andra folkhögskolekurser som innebär yrkesutbildning om högst 80 veckor som utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Folkbildningsrådet meddela närmare föreskrifter om vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt avdelning A1, A2 respektive B1 i bilagan till studiestödsförordningen.

CSN och Folkbildningsrådet kommer nu skyndsamt att hantera frågan om nivåbestämning av folkhögskolekurserna i enlighet med regeringsbeslutet. Ett underlag för arbetet kommer att vara de önskemål som inhämtades från skolorna för ett år sedan angående eftergymnasiala, yrkesinriktade kurser.

Kontaktperson på Folkbildningsrådet kring studiestödsfrågorna är
Signild Håkansson, tel. 08 - 412 48 o4 eller
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB