Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utskottsbetänkande om vuxenutbildningen
Publicerad: 2001-05-14

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UbU om vuxna.pdf 26Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-05-14
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Utbildningsutskottets betänkande kring
vuxenutbildningspropositionen
-------------------------------------------------
Utbildningsutskottet har i sitt betänkande 2000/01:UbU15yttrat sig över regeringens proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och vuxenutbildningen som tidigare refererats i FBR informerar.

Utskottmajoritetet går helt på regeringens linje och avslår därmed samtliga motioner.
Propositionen kommer att behandlas och formellt fastställas i riksdagens kammare den 18 maj.

För kännedom bifogas ett utdrag ur propositionen med sammanfattningen, hela folkbildnings-
avsnittet samt utskottets ställningstaganden kring vissa av frågorna.

För den som vill läsa betänkandet i sin helhet hänvisas till riksdagens hemsida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB