Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


En studie om cirkelledarskapet
Publicerad: 2001-05-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-05-21
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Cirkelledarskapet - en intervju- och
enkätstudie med cirkelledare
-------------------------------------------------
Varje år genomförs i Sverige över 300.000 studiecirklar i vitt skilda ämnen. Varje cirkel har en ledare.

I en rapport frÃ¥n Eva Andersson, Pedagogiska institutionen, Göteborgs Universitet beskrivs cirkelledargruppen (FolkbildningsrÃ¥det utvärderar nr 2  2001).

Exempel på frågeställningar som tas upp är:
Vad har cirkelledarna för bakgrund och hur rekryteras de?
Vad har de för syn på cirkelledarskapet och sitt eget bidrag till cirklarna?
Vad påverkar cirkelledarna i deras arbete?

Studien ger en bred och inträngande bild av cirkelledarnas tankar om sitt ledarskap.

Rapporten kommer att sändas i ett antal exemplar till varje studieförbund och folkhögskola.

Ytterligare exemplar kan beställas frÃ¥n FolkbildningsrÃ¥det till en kostnad av  75 kr per exemplar via Karin.Friborg@folkbildning.se eller tel 08-412 48 00.

Frågor kring rapporten kan ställas till anne-christine.utterström@folkbildning.se
eller via tel. 412 48 02.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB